Algemene voorwaarden

Trainingsvoorwaarden

1. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen), in de schoolvakantie en tijdens de winterstop. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata. Deze zijn als bijlage meegestuurd.

2. Klaverstijn Tennis zal uiterlijk 1 week voorafgaande aan de start van de lessen telefonisch of per e-mail berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u vooraf vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de lesindeling kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@klaverstijntennis.nl of te bellen met telefoonnummer 06 - 36064732.

3. Klaverstijn Tennis behoudt zich het recht voor om een open plek in een groep te vullen met een andere geïnteresseerde. Uiteraard wordt er gekeken of het qua niveau schikt.

4. Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden lesgroepen te vormen met spelers van het zelfde niveau. Echter kan het voorkomen dat er een niveauverschil aanwezig is in de groep. Deze proberen we zo klein mogelijk te houden.

5. Wanneer de leerling om welke reden dan ook verzuimd, is deze voor rekening en risico van de leerling.

6. Mocht er een training uitvallen wordt er als volgt ingehaald:

• De les gaat inprincipe altijd door, tenzij de trainer/trainster de les afmeldt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer, de tennisschool of het clubhuis van de tennisvereniging.

• Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

• Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald in de daarvoor bestemde inhaal weken.

• Bij slecht weer, onbespeelbare banen of het sluiten van de club door overmacht ( zoals het geval met COVID 19 ) komt de eerste les voor rekening van de leerling, de tweede les voor de rekening van de leraar, de derde les weer voor de rekening van de leerling, vierde training is voor de leraar etc. We hanteren dus een 50/50 regeling. Daarbij geldt dat er maximaal 2 lessen worden ingehaald.

7. Een les uur duurt 50 minuten.

8. Klaverstijn Tennis kan (indien noodzakelijk) ten aller tijden wijzigingen aanbrengen in de lestijden of dagen. Dit gebeurt wel in onderling overleg met de leerling(en).

Betaling

9. Bij het inschrijfformulier dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door het lesgeld over te maken aan Klaverstijn Tennis gaat de leerling akkoord met de algemene voorwaarden.

10. Op het moment van betalen kan er geen restitutie meer plaats vinden.

11. Recht op deelname aan de lessen van Klaverstijn Tennis ontstaat na ontvangst van het lesgeld.

12. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.


Aansprakelijkheid

13. Klaverstijn Tennis is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.